Poradenstvo a zavedenie

  systému riadenia kvality STN EN ISO 9001

  systému životného prostredia STN EN ISO 14001

  systému bezpečnosti práce OHSAS 18001

  systému HACCP, ISO 22000

  systému Bezpečnosti informácii, ISO 27001

  Management rizik ISO 31000

  Projektové riadenie 10006


  • Ponúkame poradenstvo, spracovanie dokumentácie, príprava k auditu, zavedenie systému kvality, školenie, interný audit, podľa STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 31000, ISO 10006 pre Vašu organizáciu. Prípadne zavedenie integrovaného systému pre Vašu organizáciu. Garantujeme Vám 100% úspešnosť získania certifikátu.

    Naši klienti sú certifikovaní u následujúcich certifikačných organizácii. (napr. LL-C (Certification) s.r.o, ČLPR s.r.o ,  a iné).


Mgr. Monika Kováčová    |    mobil: +421 907 582 438    |    e-mail:   info@audit-iso.sk